build your own website

Пропозиције

Такмичење харфе
„Меморијал Милица Барић“
27 – 28. април 2024.


I категорија (није старосно ограничена, прва и друга година учења харфе) до 6 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера.

II категорија (није старосно ограничена, трећа и четврта година учења харфе) до 9 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера.

III категорија (није старосно ограничена, пета и шеста година учења харфе) до 12 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера.

IV категорија (није старосно ограничена, ученици првог и другог разреда средње музичке школе) до 16 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера.

V категорија (није старосно ограничена, ученици трећег и четвртог разреда средње музичке школе) до 20 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера.

VI категорија (није старосно ограничена, студенти прве и друге године студијских програма за харфу) од 20 до 25 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера или једно дело домаћег аутора.

VII категорија (није старосно ограничена, студенти треће , четврте године и мастер студијских програма за харфу) од 25 до 30 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера или једно дело домаћег аутора.

VIII категорија (отворена за љубитеље музике, аматере, али и харфисте свих узраста који имају жељу да свирају нестандардан репертоар за харфу) од 5 до 15 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција нестандардног репертоара за харфу (аранжмани популарне, џез и филмске музике, композиције експерименталног карактера, ауторске нумере или импровизација).

У свакој категорији je дозвољено коришћење педалне, непедалне харфе и комбинација обе.

Такмичар изводи програм напамет у целости.